Program az elváltakért. Váltópárt a váltaknak !

 Új Független Párt  (ÚFP) az elváltakért !

Az elváltak is emberek ! Teljesen egyetértünk azzal, hogy egy ép család mind a felnőttek, mind a gyermekek élete szempontjából az ideális közeg. A mai valóság adatai azonban azt mutatják, hogy a házasságok száma csökken illetőleg a házasságok több, mint 60 %-a válással végződik.
A jog kevéssé, a politika azonban egyáltalán nem kezeli azt a rendkívül hátrányos helyzetet amelybe ilyenkor részben az elvált szülők, részben pedig az elvált szülők gyermekei kerülnek. (Arról nem beszélve, hogy a válás sok esetben negatív véleményt vált ki és még ma is társadalmi stigmaként működik.)

Néha már a válóper is valódi horror az érintettek számára. Az viszont megengedhetetlen, hogy a per elhúzása kizárólag azzal a céllal történjen, hogy a gyengébb felet megtörje, vagy a költségek viselésére tovább már nem képes fél  egy rossz kompromisszum érdekében a küzdelmet feladja.

Az sem fordulhat elő, hogy az elhúzódott eljárás alatt a gyermekeket ellátó szülő anyagi támasz nélkül maradjon. Bővíteni kell tehát azt az eszköztárat, amely az elhúzódó válás alatt a gyermekek életromlásának megakadályozására (megelőzésére) szolgál, vagy a válás után az elmaradt  gyermektartásdíjat időlegesen pótolja.

Az esetek döntő részében az elvált anyánál maradnak a gyerekek, míg az elvált apát a közös lakás elhagyásra és tartásdíj fizetésére  kötelezi a jog. A kétkeresős családmodellből egy csapásra egykeresős modell válik, amely a tipikus esetben mindkét szülőt nyílegyenesen viszi a küszködés útjára, és amelynek következményei a gyermekeket sújtják legjobban.

Az anya szemszögéből a megkapott gyermektartásdíj nem fedezi a férj kiesett jövedelmének összegét, és nem is fedezheti, mert a férj jövedelmének nagy része elmegy egy önálló lakás vagy albérlet megszerzésére és fenntartására, a gyermektartásdíj kifizetésre, és az önálló megélhetés egyéb költségeinek (élelmezés, utazás, ruházat stb.)  fedezésére.   Az így kiesett bevételt az anya kénytelen a családi fogyasztás csökkentésével  pótolni. Kevesebb lesz a ruha, a cipő, de az egyik legnagyobb baj, hogy kevesebb és silányabb minőségű étel kerül az asztalra, sőt sok esetben az iskolai étkeztetés marad a gyermek szinte egyetlen táplálék forrása.  Az általános elszegényedés az elvált szülők gyermekeit fokozottan sújtja !

Jobb esetben a gyermek azt veszi észre, hogy ők soha nem mennek nyaralni, nincs pénz a strand belépőre, családi ebédet vendéglőben legfeljebb a filmekben lát,  nem kap számítógépet, mobilt stb. Az egzisztenciális hatások egy idő után pszichés hatássá is válnak, amelyek egy életre szóló hátrányt jelenthetnek a gyermekek számára.

A politika felelőssége nem az, hogy megakadályozza – akár az elhamarkodott –  házasságok létrejöttét. A politika felelőssége nem az, hogy megakadályozza tönkrement, és folytathatatlan emberi kapcsolatok felbomlásának megakadályozását.

De igenis a politikai felelőssége annak megakadályozása, hogy két felnőtt ember elromlott kapcsolatának hátrányait ne a  gyerek/ek viseljék! Ez a gyermekmentés,  és nem a szülők felelősség alóli mentesítése !


A cél az, hogy az elvált szülők gyermekei az élet egyetlen területén se kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint más gyerekek. Az ÚFP ezt a célt a jelenlegitől eltérő  jogi szabályozás megteremtésével, és más finanszírozási modell bevezetésével kívánja elérni. Ennek  eleme a  gyermektartásdíjat fizető szülő esetében a tartásdíj összegének  teljes vagy részleges leírása az adóalapból, illetőleg a gyermeket egyedül nevelő felnőtt részére olyan juttatásrendszer bevezetése, amely az élet legalapvetőbb  részében (pl. étkezés, ruházkodás, nyelvtanulás, nyaralás) a gyermeket mentesíti a hátrányos helyzet következményei alól. 

Tisztelt Választó ! Ez csak ízelítő azokból az elképzelésekből, amelyek megvalósítására létrehoztuk az Új Független Pártot ! (ÚFP) Ha nekünk segít, önmagán is segít. A választási szabályok szerint 2014-ben az Új Független Párt  (ÚFP) országgyűlési képviselőjelöltére adott ajánlása esetén ( régen kopogtatócédula) Önnek MEGMARAD  A JOGA  ARRA , hogy további ajánlásával más párt jelöltjét is támogassa!  Így a mi jelöltünkre adott ajánlással csak  nyerhet, de nem veszíthet semmit!

Nem félünk attól, hogy a leírt elképzeléseket más párt felhasználja, mert Ön már tudja, hogy ezek eredetileg az Új Független Párt (ÚFP) javaslatai voltak. Ha a fentiekkel  egyetért és szeretné azok megvalósítását akkor kérjük, hogy elérhetőségét (név, lakcím, e-mail vagy telefon)  levélben (Dr. Radovits László 1023 Budapest, Frankel Leó u.70) vagy elektronikusan e-mailben (pprrt@t-online.hufaxon (326-2849) adja meg,  esetleg telefonon (326-2770) diktálja be, és ajánlásával is adja meg a lehetőségét annak, hogy jogos igényeit teljesíthessük.
     Új Független Párt                              elnök: Dr. Radovits László
Többet adunk, mint ígérünk!               e-mail: pprrt@t-online.hu