Bérlővédelmi program

Bérlővédelmi program  az üzlethelyiségek  bérlőinek, használóinak

A Bérlőknek indokolatlan, egyoldalú feltételeket kell elfogadnia, miközben az önkormányzat anyagi létét többek között ezek a bérleti díjbefizetések jelentik. Az üzlethelyiségek bérbeadása során az önkormányzat ne alkalmazhasson egyoldalú, diktált feltételeket, ezért:

 1./  Az üzlethelyiségek bérleti díjának mértékét – a fennálló bérleti szerződésekre kiterjedően  is –  a  valós piaci, gazdasági helyzethez  kell igazítani. Meg kell teremteni a bérleti díjak kötelező csökkentésének jogszabályi feltételeit. 

2./ A rendeltetésszerű használathoz szükséges és/vagy a bérlet megszűnésekor tovább használható, értéknövelő beruházások összegét kötelezően be kell számítani a bérleti díjba, vagy a bérleti idő lejártakor a maradványértéket meg kell fizetni a Bérlő javára.

3./  A társasházakban az üzlethelyiségek közös költsége nem lehet magasabb, mint a lakások közös költsége. Eltérés esetén a közös költség különbséget a bérleti díjba be kell számítani.

4./ Minden üzletbérlőnek legalább egy személygépkocsi parkolási lehetőséget ingyen kell kapnia az illetékes parkoló társaságtól.  Ha ez nem lehetséges egy autó parkolási díja a havi bérleti díjba beszámít.

 5./  Meg kell alkotni az Önkormányzati Tisztességtelen Üzleti Gyakorlat kódexét, és a kódex megsértése esetére meg kell határozni a személyi, szervezeti következményeket.

6./ A bérleti díjat pontosan fizető, az állagmegóvási, karbantartási kötelezettségnek eleget tevő Bérlőnek a bérleti idő lejártakor minimum öt évre automatikusan előbérleti jogot kell biztosítani. A bérleti jog nem tehető ki licitre vagy nem hirdethető meg úgy, hogy az előzményes Bérlő nem nyilatkozott a további bérléssel kapcsolatosan.  A bérleti jogviszony folytatása esetén az új bérleti díj nem lehet az eredeti bérleti díjnál 10 %- al több.

7./ Meg kell valósítani az önkormányzati tulajdonú, üresen álló üzlethelyiségek haladéktalan kényszerhasznosítását a kerületi vállalkozók között!  Az  a  kerületi vállalkozó, aki teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztat ezekben az üzletekben, az egy évig  havi 5 Ft +ÁFA azaz öt forint +ÁFA bérleti díjért juthasson hozzá ezekhez a helyiségekhez!  Egy év után a bérlőt további öt évre előbérleti jog illeti meg. A foglalkoztatás a legnagyobb érték ma ebben az országban, nem tűrhető, hogy az önkormányzatok ezt  a lehetőséget meghiúsítsák.

Tisztelt Választó ! Ez csak ízelítő azokból az elképzelésekből, amelyek megvalósítására létrehoztuk az Új Független Pártot ! (ÚFP)  Ha nekünk segít, önmagán is segít. A választási szabályok szerint 2014-ben az Új Független Párt (ÚFP) országgyűlési képviselőjelöltére adott ajánlása esetén ( régen kopogtatócédula) Önnek MEGMARAD  A JOGA  ARRA , hogy további ajánlásával más párt jelöltjét is támogassa!  Így a mi jelöltünkre adott ajánlással csak  nyerhet, de nem veszíthet semmit!

Nem félünk attól, hogy a leírt elképzeléseket más párt felhasználja, mert Ön már tudja, hogy ezek eredetileg az Új Független Párt javaslatai voltak. Ha a fentiekkel  egyetért és szeretné azok megvalósítását akkor kérjük, hogy személyes elérhetőségét (név, cím,  telelfon vagy e-mail) vagy levélben (Dr. Radovits László 1023 Budapest, Frankel Leó u.70) vagy elektronikusan e-mailben (pprrt@t-online.hu) adja meg,  esetleg telefonon (326-2770) diktálja be, és ajánlásával is tegye lehetővé, hogy  igényeit teljesíthessük.

Új Független Párt                                           elnök: Dr. Radovits László
Többet adunk, mint ígérünk!                e-mail: pprrt@t-online.hu